Nová certifikace ISO 20000 – management IT služeb

Dne 24. 2. 2017 společnost scanservice v rámci každoročního auditu úspěšně absolvovala další certifikaci a to na ISO 20000 – management IT služeb. Předmětem certifikace byly  digitalizační služby a služby HW a SW servisu.

V současnosti je tedy scanservice držitelem certifikátů ISO 9001:2015 (systém řízení kvality), ISO 27001:2013 (systém řízení bezpečnosti informací), ISO 14001:2015 (systém environmentální ochrany) a ISO 20000:2011 (systém řízení IT služeb).

Certifikáty ISO 27001 a ISO 20000 dokazují, že scanservice je připraven na zpracování dokumentů obsahujících osobní údaje podle požadavků nově zaváděného GDPR tak, aby byl naplněn §28, podle kterého  má správce využít pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

Zpět na homepage