Kdy a proč zvolit řešení OPEN SOURCE

Aleš Stiburek, Service Desk Manager se podělil o naše zkušenosti s nasazením open source Service Desk systému OTRS s IT manažery na akci „Kdy a proč zvolit řešení OPEN SOURCE“ pořádané asociací CACIO (Česká asociace manažerů informačních technologií) v Prague Startup Centre.

OTRS Free je flexibilní Open Source řešení pro systémy řízení služeb, které nabízí řadu funkcí a možností, mimo jiné rozvoj funkcionalit v průběhu provozu, automatické přiřazení SLA dle typu požadavku a zákazníka, sledování a eskalace SLA, vyhodnocení plnění SLA, emailové notifikace, controlling požadavků a jejich řešení, webové služby, mobilní aplikace a zákaznický portál.

Pro naše prostředí bylo a je toto Open Source řešení přínosem zejména díky otevřenému kódu, který je možné modifikovat, komunitě, která se podílí na jeho vylepšování, obsáhlé databázi „Best Practices“ a v neposlední řadě díky odpadajícím nákladům na licence.

Open Source řešení hodnotíme jako dobrou volbu. Jedná se o systém, který splňuje původní požadavky, jeho pořízení se obešlo bez nákladů za licence a je to nástroj s rozsáhlou komunitou. Řešení OTRS Free přineslo zpřehlednění požadavků zákazníků a zjednodušení procesu distribuce a řešení a zrychlení vyřízení požadavků.

Řešení Service Desk OTRS je každoročně podrobováno interním a recertifikačním auditům s kladnými výsledky.

Zpět na homepage