Software pro skenování a digitalizaci

Kodak Capture Pro

KodakCapturePro_GoldPartnerLogo-300x185

Software Capture Pro je univerzální skenovací aplikace, která splňuje veškeré nároky na centralizované nebo distribuované skenování, ať už se jedná o servisní středisko, pojišťovnictví, finančnictví, zdravotnictví, dopravu, výrobu, vládní organizace či právní služby. Její zpracování umožňuje bezproblémové použití s jakýmkoliv skenerem Kodak a většinou modelů skenerů jiných výrobců. Software KODAK Capture Pro se velmi úspěšně osvědčil u desítek tisíc zákazníků.

Software Capture Pro umožňuje:

 • zpracování náročných zakázek pouhým stisknutím tlačítka
 • vytěžení, kontrolu kvality a indexaci hromadných dávek
 • zvýšení produktivity díky pokročilé schopnosti indexace a dvoukanálovému systému skenování
 • snížení nákladů za manuální vkládání dat/indexaci pomocí vyhledávání v databázi, která umožňuje validaci nebo vyvolání určitého pole
 • využití detekce znaku ke zpracování jednoduchých dotazníků a dalších formulářů se zaškrtávacími políčky
 • zkvalitnění integrity dat díky dvojité indexaci vložených dat
 • úsporu času a nákladů při kontrole obrazu prostřednictvím inteligentní kontroly kvality
 • výstup do mnoha jiných systémů
 • okamžité zprovoznění díky začleněné start-up asistenci a zajištění bezpečnosti softwaru

Rychle a jednoduše převádějte dávky papírových dokumentů na vysoce kvalitní obrazové soubory. Vytěžujte a indexujte klíčová data a automaticky je doručujte do databází, aplikací a spolupracovníkům. Díky rozsáhlé integraci je možné zasílat podrobnější informace do ECM systémů a do Microsoft SharePoint a zefektivnit tak pracovní postupy a procesy. Ať už se jedná o jeden počítač nebo velkoobjemové operace, software KODAK Capture Pro se plně přizpůsobí vašim potřebám.

Více informací

Ke stažení:

eFLOW

b6891840f2c12836d3bad5f9c476a64d_194_147_nwUniverzální platforma pro snímání dokumentů a jejich transformaci na hodnotná a využitelná data

eFLOW ™ společnosti Top Image Systems nabízí ucelený pohled na podnikové procesy založené na dokumentech a poskytuje jednotnou a velmi robustní platformu pro jejich inteligentní zpracování. Integrovaná a modulární architektura eFLOW je flexibilní a schopná reagovat na měnící se potřeby uživatele. To je také důvod, proč eFLOW mění pohled na trh ECM (Enterprise Content Management) a DMS (Document Management System) řešení.

eFLOW je komplexní řešení pro sběr informací z různých zdrojů (papír, e-mail, datová schránka, mobilní telefon), jejich následné zpracování (třídění, indexace, validace) až po předání do ERP, CRM a dalších systémů. Disponuje konektory do všech významných systémů – ať už se jedná o SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, JD Edwards a jiné. Díky použitým technologiím (.NET) je možné vyvinout konektor do libovolného dalšího systému.

eFLOW umí zpracovat:

 • jakékoli běžné nestrukturované dokumenty (např. došlou poštu)
 • dokumenty, u nichž víme, jaká data vytěžovat, ale nevíme, na kterém místě se v dokumentu nacházejí (např. faktury, platební příkazy, dodací listy atd…)
 • strukturované dokumenty (např. formuláře, dotazníky, žádosti)

Řešení postavená na platformě eFLOW:

eFLOW Digital Mailroom (DMR) – Správa mnoha typů komunikačních kanálů je pro všechny organizace složitý, časově náročný a nákladný úkol. Dopisy zákazníků, faktury, objednávky, životopisy, smlouvy a další dokumenty přicházejí do podniku e-mailem, datovou schránkou, poštou (listinné dokumenty, dopisy) nebo prostřednictvím webu…  DMR nabízí automatizované řešení pro jejich vstup, třídění, klasifikaci (zda se jedná například o fakturu, žádost o změnu adresu, formulář pro založení nového zákazníka atp.) a následné předání do vybraného systému pro další zpracování konkrétní agendy.

eFLOW Invoice – Řešení, které automatizuje vytěžování dat z příchozích faktur, usnadňuje jejich validaci oproti objednávkám, dodacím listům či jiným master datům, umožňuje zavést schvalovací workflow a následně předává data do účetního systému.

eFLOW Invoice for SAP – Řešení, které bylo vyvinuto na základě rozsáhlých zkušeností s nasazováním mohutných systémů na zpracování finančních dokumentů v komplexním prostředí SAP. Jedná se o integrované řešení pro automatické parkování, schvalování a účtování faktur a jakýchkoli jiných dokumentů v rámci SAP.

eFLOW Forms – Systém, který poskytuje  efektivní automatizovaný sběr dat z tištěných i ručně vyplňovaných formulářů. Informace extrahuje, ověřuje jejich správnost a  platnost a posílá je do příslušných podnikových informačních systémů.

eFLOW Mobile Capture – speciální aplikace pro „skenování“ prostřednictvím mobilních telefonů zajistí kvalitní obraz použitelný pro další zpracování a vytěžení údajů v terénu.

Více informací

Abbyy

logo Abbyy

ABBYY je přední poskytovatel softwaru na konverzi dokumentů, vytěžování dat a jazykového softwaru. Klíčové oblasti výzkumu a vývoje společnosti ABBYY zahrnují technologie rozpoznávání a aplikované lingvistiky.

Technologie a produkty rozpoznávání ABBYY pomáhají uživatelům efektivně spravovat rostoucí množství informací. Výkonné nástroje ABBYY podporují automatické získávání dat, jejich zpracování a následné ukládání hodnotných informací. Rozpoznávání a vytěžování dat nejen šetří čas a námahu běžně vynakládanou na přístup k datům, ale také představují nové možnosti získávání informací novými a efektivnějšími způsoby.

scanservice spolupracuje se společností ABBYY již od roku 2007 a má certifikované pracovníky na produkty FlexiCapture a FlexiCapture for Invoices. V roce 2014 jsme zakoupili FineReader Engine SDK a  FlexiCapture Engine SDK, jejichž výkonné nástroje integrujeme do vlastních řešení Scan4Book a ScanIndex.

Pomůžeme s výběrem vhodného řešení a licence a rovněž zajistíme implementaci do vaší infrastruktury pro rozpoznávání polostrukturovaných dokumentů. Produkty společnosti ABBYY jsou jednoduché na obsluhu a poskytují rychlou návratnost vynaložených investic.

Produkty ABBYY usnadňují získávání informací z těchto typů dokumentů:

 • Formulářů, které obsahují ručně vyplněné údaje
 • Faktur, které je potřeba jednoduchým způsobem zadat do účetních softwarů
 • Knih, časopisů nebo jiných dokumentů, které je potřeba převést do Wordu či Excelu
 • Papírových tištěných dokumentů, které je potřeba naskenovat a následně vyhledávat nebo kopírovat části textů
 • a dalších dokumentů firemní agendy, které obsahují hodnotné informace

ScanIndex

7ff829ea29364ffbdad3d6f99e5bc2d2_194_147_nw

ScanIndex je vlastním produktem scanservice a slouží k efektivní indexaci dokumentů nebo k opravě automaticky rozpoznaných (vytěžených) údajů pomocí OCR/ICR.

Systém přijímá dávky od skenovacího SW a přiděluje je uživatelům v jednotlivých úlohách. Množina indexů (metadat o dokumentu nebo vytěžených dat), jejich formát a validační funkce jsou konfigurovatelné pro každou úlohu a typ dokumentu samostatně. Indexaci lze dále rozdělit do jednotlivých front. Dávky se uživatelům přidělují na základě jejích znalostních tříd nebo priorit. Znalostní třídy mohou být například jejich jazykové schopnosti. Priority se nastavují automaticky dle definovaných pravidel pro každou úlohu nebo manuálně pomocí řídícího modulu.

Hlavní předností tohoto řešení je efektivní rozmístění ovládacích prvků a rozdělení indexace podle úrovní:

 1. a) Indexace dávky
 2. b) Indexace složky
 3. c) Indexace dokumentu
 4. d) Indexace stránky

Řešení ScanIndex je přímo propojitelné s dalšími produkty společnosti scanservice jako je ScanLog a ScanBus.

ScanLog

e9fb7fc6c942e8c78062bb52eed52f1c_194_147_nw

Monitorování zpracování elektronických a papírových dokumentů.

ScanLog je modulární systém určený k monitorování stavu dokumentů při digitalizaci – od přijetí dokumentu přes jeho naskenování, rozpoznání údajů, export dat, uložení dokumentu do archivu až po skartaci. Systém umožňuje vyhledat informace o všech operacích, které se s dokumentem provedly, i o osobách, které dokument zpracovávaly nebo o délce jednotlivých operací.

Kromě výše uvedených funkcí disponuje ScanLog ještě rozšiřujícími moduly pro:

 • evidenci elektronických informací k dokumentu
 • zobrazení elektronického dokumentu
 • zápůjčky a žádosti o přeskenování
 • zpracování průvodek nebo inventarizačních záznamů před přijetím dokumentu

Použitím těchto modulů je možné ze systému ScanLog vybudovat i jednoduchý DMS systém.

Naše společnost využívá tento produkt k monitorování zpracování dokumentů při outsourcingových zakázkách s cílem umožnit klientovi kontrolu, v jakém stavu se zpracování jeho dokumentů aktuálně nachází.

Řešení ScanLog lze přímo propojit s dalšími produkty společnosti scanservice jako je ScanIndex a ScanBus.

Scan4Book

322f1d2b0e9310fd983e5a9abd1070f4_194_147_nwJe softwarové řešení vyvinuté společností scanservice a.s. ve spolupráci se společností AiP Safe s.r.o.

Systém S4B je používán od roku 2012

 • společností scanservice jak pro realizaci velkých zakázek typu integrované operační programy, tak pro menší projekty jako například VISK7
 • u zákazníků, kde je součástí dodávek technologických celků

Základní charakteristiky systému S4B jsou:

 • napojení na správu uživatelských účtů organizace (Active directory) pro ověření přístupových práv
 • informace jsou ve S4B uschovány stejně jako v běžném DMS, jsou tedy snadno dostupné a lze konfigurovat vlastní pohledy a sestavy
 • přidělení rolí (Správce, Přípravář, Skenerista, pracovník DTP, pracovník paginace / Biblio)
 • zakládání zakázek:
  • ručně (pro specifická zadání nebo malé počty svazků)
  • hromadně s respektováním nastavení zpracování zadaným zákazníkem (přednastavena volba jazyka pro rozpoznání OCR, rozlišení, zapínání a vypínání rámečkování, finalizace do struktury PSP nebo ZIP –PSP
 • počet obrazů až 2000 v jedné zakázce, lze tedy digitalizovat jedním průchodem většinu svazků
 • plně vybavený metadatový editor (MDE), jehož vývoj sleduje změny standardů, které jsou implementovány v aktualizačních cyklech
 • jednoduchá statistika zakázek, zejména počtu zpracovaných stran ve zvoleném období
 • exporty vybraných parametrů zakázek do PDF nebo xls formátu
 • načítání zdrojů bibliografických dat

Dvě úrovně validace:

 • zákaznická (zákazník požaduje doplnění původně nepovinných údajů)
 • systémová – validace validátorem Národní knihovny

Systém podporuje tvorbu vnitřních částí, lze jej tedy využít pro zapisování názvů článků či popis obrázků.

Scan4Book je variabilní systém, který je možné upravit přesně podle požadavků zákazníka.

ScanCollector

Pro automatizovaný příjem elektronických dokumentů zaslaných formou e-mailu naše společnost vyvinula softwarový produkt ScanCollector, který zajišťuje automatické stáhnutí zpráv, jejich roztřídění dle validity a následně převedení do jednotného formátu (ScanXml a TIFF) včetně distribuce do definovaných úložišť.

Page Improver

78631a8a37924fcb1c6c33423101aa71_194_147_nwJe software pro automatické zpracování snímků naskenovaných stran a důležitý nástroj při digitalizaci knih a svázaných dokumentů. Je ideálním doplňkem k jakémukoli knižnímu skeneru.

Page Improver vykonává sadu typických úprav nevyhnutelných pro přípravu stran na OCR a publikování on-line. Podstatně redukuje zásahy operátora do zpracování obrazů a výrazně zvyšuje kapacitu produkce.

Naskenované obrazy obvykle obsahují nežádoucí efekty, jako například:

 • tmavý okraj okolo strany
 • viditelný pás na vázání stran
 • stíny na zakřivení stran v blízkosti vázání
 • zešikmený text (text není horizontální, obvykle z důvodu natočení strany)
 • prosvitání (tisk prosvitající ze zadní strany listu)
 • tmavé pozadí strany

Page Improver tyto efekty odstraňuje a zlepšuje tak vzhled a čitelnost dokumentu. Zpracovávání je optimalizované na rychlost bez dopadu na kvalitu.

IBM® Datacap

IBM Datacap PartnerProdukt IBM® Datacap pomáhá zefektivnit skenování, rozpoznávání a klasifikaci obchodních dokumentů a získávání důležitých informací z nich. IBM® Datacap podporuje vícekanálové zpracování papírových dokumentů s možností využití skenerů, mobilních zařízení, multifunkčních zařízení nebo faxu. Systém využívá technologií zpracování přirozeného jazyka, textové analýzy a technologie pro postupné učení k automatickému rozpoznání, klasifikaci a extrakci obsahu z polostrukturovaných nebo nestrukturovaných dokumentů. Software může přinést snížit nákladů, poskytnout smysluplné informace a podpořit rychlejší procesy nad naskenovanými dokumenty.

Klíčové vlastnosti:

 • Zvýšená možnost mobility
 • Kognitivní zachycení
 • Vícekanálové zachycení
 • Integrace s jinými řešeními ECM
 • Možnost využití pro cloudová řešení
 • Ochrana dat pomocí správy obsahu založeného na rolích uživatele

Chcete zjistit více? Zeptejte se!

[contact-form-7 id="2749" title="Kontaktní formulář CZ"]